Een probleem, een vraag of wenst u meer info?

Mijn kind heeft geen brief gekregen

Contacteer de school om te vragen of deze ook effectief deelneemt aan het project. Zo ja, dan kunnen zij u de brief bezorgen.

Mijn kind is zijn of haar tag (of betaalkaartje) kwijt

Breng de school op de hoogte, zij houden de gevonden tags en betaalkaartjes bij en hebben hier ook reserves van. Indien dit niet het geval is, kan de school nieuw materiaal aanvragen bij de gemeente.

U kan zelf nieuwe betaalkaarten en/of tags koppelen aan het account van uw kind. Dit doet u via het ouderplatform. De reeds gespaarde punten gaan niet verloren door deze actie.

Waar kan ik de gespaarde punten of bucks van de leerling terugvinden?

Indien de school van uw kind deelneemt aan het project, heeft u als ouder toegang tot een platform waarop u de gespaarde bucks kan terugvinden.

Ik zie op het dashboard dat mijn kind niet gescand wordt

Contacteer de school om te kijken of er nog reserve tags zijn die wel gescand worden. Indien dit niet het geval is, kan de school nieuwe tags aanvragen bij de gemeente.

Ik heb een andere vraag

Stuur een bericht naar onze helpdesk. Zijn contacteren u zo snel mogelijk.

Wenst u meer info over Buck-e? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak

Personal